Veilig koken met Mansa

De noodzaak

Koken op open vuur is een alledaagse praktijk die door miljarden mensen wereldwijd wordt toegepast. Echter, achter deze ogenschijnlijk eenvoudige handeling schuilt een ernstige problematiek die de gezondheid en het leven van vele mensen in gevaar brengt. De volgende punten schetsen een overzicht van de problematiek van luchtvervuiling en voortijdige sterfgevallen als gevolg van het koken op open vuur:

  • Omvang van het probleem

  • Schadelijke rook en giftige gassen

  • Gezondheidsrisico's

  • Voortijdige sterfgevallen

  • Sociale en economische impact

Quote

Wie het probleem met koken op open vuur wil oplossen, moet de relatie begrijpen tussen de vrouw en het vuur

De noodzaak

Wat je moet weten over koken op open vuur

Het is duidelijk dat de problematiek van luchtvervuiling en voortijdige sterfgevallen door koken op open vuur een dringende kwestie is die aandacht en actie vereist.

Meer over Mansa

Hoeveel mensen koken er op open vuur?

Meer dan drie miljard mensen wereldwijd koken dagelijks op open vuur, voornamelijk in huizen met beperkte ventilatie.

Welke gevaren brengt koken op open vuur?

Het gebruik van brandhout, houtskool of andere traditionele brandstoffen bij het koken op open vuur leidt tot de uitstoot van schadelijke rook en giftige gassen, zoals koolmonoxide, fijnstof en vluchtige organische stoffen.

Welke gezondheidsrisico's brengt koken op het open vuur?

Langdurige blootstelling aan de rook en gassen van open vuur koken heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid. Vooral vrouwen en kinderen, die vaak verantwoordelijk zijn voor het koken, lopen het grootste risico. Gezondheidsproblemen zoals luchtwegaandoeningen, ademhalingsproblemen, longkanker, hart- en vaatziekten en oogaandoeningen zijn veelvoorkomend.

Hoeveel sterfgevallen zijn er jaarlijks door open vuur?

Jaarlijks overlijden meer dan 4,5 miljoen mensen voortijdig als gevolg van blootstelling aan schadelijke rook, waarbij vrouwen en kinderen het grootste aantal slachtoffers vormen. Deze verlies van mensenlevens is een tragedie die voorkomen kan worden.

Welke actie kan ik voor een wereld waarin iedereen veilig en schoon kookt?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Waarop heeft het koken op open vuur nog meer impact?

De problematiek van luchtvervuiling door koken op open vuur heeft ook sociale en economische gevolgen. Gezinnen worden belemmerd in hun dagelijkse activiteiten, zoals werk en onderwijs, vanwege de gezondheidsproblemen die worden veroorzaakt. Bovendien leidt de afhankelijkheid van brandhout tot ontbossing en milieuschade, met verdere negatieve gevolgen voor de gemeenschappen.

Leer meer over Mansa

Mansa staat voor een wereld waarin iedereen schoon en veilig kookt

Stichting Mansa wil het aantal voortijdige overlijdensgevallen en de CO2 uitstoot terugdringen met behulp van een betaalbaar, schoon kooktoestel (stoof). De stoof is ontwikkeld door Master studenten van de Technische Universiteit in Delft, Nederland in samenwerking met Gambiaanse vrouwen. Drie miljard mensen in de wereld koken op open vuur. Dit zorgt voor ernstige CO2-uitstoot en gezondheidsproblemen, voornamelijk bij vrouwen en kinderen. Als gevolg hiervan sterven 3,5 miljoen mensen vroegtijdig per jaar

Meer over mansa

00

gezinnen koken schoon en veilig met Mansa