Particulier

Drie miljard mensen in de wereld koken op open vuur. Dit zorgt voor ernstige luchtvervuiling en gezondheidsproblemen. Als gevolg hiervan sterven 3,5 miljoen mensen vroegtijdig per jaar. Dit zijn veelal vrouwen en kinderen. De ontbossing die samenhangt met de kap van stookhout vormt lokaal een belangrijke oorzaak voor de klimaatcrisis. MANSA wil het aantal voortijdige overlijdensgevallen en de CO2 uitstoot terugdringen met behulp van een betaalbaar, schoon kooktoestel (stoof). De stoof is ontwikkeld door Gambiaanse vrouwen en Master studenten van de Technische Universiteit in Delft, Nederland.
  • Raised

    €845,00

  • Goal

    €31.000,00

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €10,00